سبد خرید 0
« بازگشت به لیست مقالات | چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 در ساعت 11 : 36 دقیقه | نظرات کاربران ( 4 )

هنگامی که می خواهیم تایر خود را عوض کنیم این سوال مطرح می شود که تایر خودروی جدید در جلوی ماشین قرار گیرد یا در عقب ماشین؟!

اگر این سوال را از مکانیک ها و یا پنچرگیری بپرسید به شما می گویندکه باید در جلوی خودرو قرار گیرد در صورتیکه اگر در تمامی سایت های خارجی جستجو کنید با پاسخی کاملا متفاوت مواجه می شوید.شاید همین مورد یکی از دلایلی باشد که نرخ تصادفات در کشورمان زیاد باشد.اطلاعات زیر از یکی از سایت های خودرو خارجی گرفته شده است:


آيا نصب کردن تايرهاي با آج بيشتر در محور جلوي ماشینهاي با ديفرانسيل جلو خطرناك است؟

زمانی كه دو لاستیک خودرو عوض مي­شوند، تايرهاي جدید بايد در عقب ماشین استفاده شوند.

عمق آج در يك تاير بر زماني كه يك تاير شروع به ليز خوردن روي جاده خيس خواهد كرد موثر است.

واقعيت۱: آج­ هاي لاستیک هاي جلو معمولاً بيشتر از تاير عقب خورده مي­شوند.

واقعيت۲: اگر تايرها بعد از هر ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ كيلومتر رانندگي جابجا شوند، آج تايرها تقريباً يكسان خورده خواهد شد.

واقعيت۳: اكثر مردم جابجايي تاير را در هر ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ كيلومتر رانندگي جابجا نمي­كنند. بنابراين وقتي به لاستیک هاي ماشينشان نگاه مي­كنند، آجهاي تايرهاي جلو از بين رفته درحاليكه تايرهاي عقب هنوز قابل استفاده هستند. لذا معمولاً لازم است كه تايرهاي جلو تعويض شوند.

واقعيت۴: اگر يك جفت از تايرها آج بيشتري از زوج ديگر داشته باشد، زوج با آج كمتر ، نسبت به زوج ديگر با آب كمتري بر روي جاده شروع به لغزيدن خواهد نمود.

واقعيت ۵: اگر جفت تايري كه زودتر شروع به لغزيدن در جاده مي­كنند تايرهاي جلو باشد، كنترل وسيله نقليه ساده­تر خواهد بود. اول اينكه راننده هنگام شروع سر خوردن، لغزش را در فرمان احساس خواهد نمود، ثانياً واكنش غريزي در برداشتن پا از روي گاز و چرخاندن فرمان در جهت لغزش در بدست آوردن مجدد كنترل موثر خواهد بود. اما اگر تايرهاي عقب خودرو شروع به سر خوردن نمايند، كنترل خودرو به مراتب دشوارتر خواهد بود. تشخيص از كنترل خارج شدن خودرو سخت تر است زيرا در فرمان حس نمي­شود و روش كنترل خودرو از حالت غيرارادي خارج مي­شود (بايد در خلاف جهت سر خوردن فرمان را گرداند).از اين رو كليه سازندگان تاير توصيه مي­كنند كه تايرهاي نو يعني تايرهاي با آج بيشتر بايد در عقب خودرو نصب شوند.

مشكلات:

۱. اکثر حرفه­ اي ها هنوز هم بر اين باور هستند كه تايرهاي با آج بيشتر بايد در جلوي يك خودرو با ديفرانسيل جلو قرار بگيرند.

۲. اکثر حرفه­ اي ها بر اين باور  هستند كه اين مساله بستگي به فصل سال دارد.

۳. اکثر حرفه­ اي ها از مشتري سوال مي­كنند كه تمايل انها چيست. " شما می خواهید تايرهاي نو را كجا نصب كنيم؟"

۴.اکثر حرفه­ اي ها به سادگي تاير با آج فرسوده را از چرخ جلو به عقب انتقال مي­دهند حتي اگر تايرها قرار نباشد كه با تاير نو تعويض شوند. پيشگيري: حتماً اصرار كنيد كه تايرهاي جدید در عقب  خودرو نصب شوند.

مسووليت قانوني: اگر يك تصادف ناشي از سرخوردن اتومبيل روي دهد، باید لاستیک ها توسط يك كارشناس رسمي بررسي شوند و سوابق تعميراتي اتومبيل مورد بازبيني قرار گيرند. اگر تاير هاي جدیدی خريداري شده ­اند و در جلوي ماشین نصب شده باشند، بر اين باوريم كه نصب كننده اين لاستیک ها قانوناً مسوول همه ی آسيب هاي وارده خواهد بود.

تايرهاي جدید بايد در عقب نصب شوند. برخي باورهاي غلط در تعويض لاستیک چیستند؟


· ماشین های با ديفرانسيل جلو:  طبيعي است كه تصور شود كه چرخ هايي كه قدرت را منتقل مي­كنند (چرخهاي جلو در خودروهاي با ديفرانسيل جلو) بايد بهترين لاستیک را داشته باشند. اين نتيجه­ گيري اشتباه بوده و دليل اصلي نصب غلط تايرهاي نو در خودروهاي با ديفرانسيل جلو است.

· ماشین های با دو ديفرانسيل:  بهترين لاستیک ها بايد در محور عقب نصب شوند.

· تايرهاي يخ­ شكن: قاعده در اين حالت تايرهاي با آج سالمتر در محور عقب است. اگر شما تايرهاي يخ شكن براي يك خودرو ديفرانسيل جلو لازم داريد براي اينكه محور جلو عمل كشش را انجام مي­دهد، باید كه هر چهار چرخ را به تاير يخ ­شكن مجهز كنيد. به توصيه ­هاي سازندگان توجه کنید:

· بستگي به فصل در سال دارد: اين باور غلط با باور اشتباه مربوط به خودرو دو ديفرانسيل/تاير يخ­ شكن مرتبط است. زیرا اکثر مردم نگران حركت در شرايط برفي زمستاني می باشند، به نظر بحث مربوط به لزوم به بهترين اصطكاك روي محوري كه محرك هست قويترين انگيزه را شامل مي­ شود. همچنين اگر لاستیک هايي كه دچار لغزش مي­ شوند تايرهاي جلو باشند، حتي اگر اين تايرها باشند كه ماشین را به حركت در مي ­آورند، خطر آن بسيار كمتر از عدم كنترل عقب خودرو می باشد. به همین دليل است كه همه سازندگان لاستیک مي­ گويند "بهترين لاستیک ها در محور عقب". اگر لازم است كه روي چرخهاي محرك اصطكاك بيشتر داشته باشيد، چهار تاير نو بخريد.

· ريسك تركيدگي تاير: البته تركيدن تاير عقب بر تاير جلو ارجح ­تر است اما اگر قرار باشد تركيدن تاير در سرعت اتوبان روي دهد، عمق آج عامل آن نخواهد بود. عامل آن چيزي مانند يك ميخ، يك چاله يا اشياي ديگر خواهد بود. اگر يك ميخ به داخل لاستیک فرو رود، مهم نيست كه عمق آج تاير ۴/۳۲ يا ۱۴/۳۲ باشد. به علاوه احتمال وقوع كداميك بيشتر است؟ تركيدن لاستیک يا رانندگي در باران در خارج شهر؟

تعريف: Oversteer: از دست رفتن كنترل چرخ هاي عقب به سمت خارج از مسير حركت. Understeer: از دست رفتن كنترل چرخهاي جلو

توصيه سازندگان لاستیک. آنچه كه سازندگان لاستیک مي­ گويند:

· گودير: هنگامي كه يك جفتلاستیک از همان سايز و ساختار را عوض مي­ كنيد، توصيه مي­ كنيم كه لاستیک هاي نو را در محور عقب ماشین استفاده كنيد. 

· بريجستون/فايرستون: از راهنماي تعويض: تايرهاي زمستاني بهتر است كه در هر چهار چرخ استفاده شوند. اگر تايرهاي زمستاني در محور جلوي هر ماشینی نصب شوند، بايد بر روي محور عقب هم نصب شوند. هیچوقت لاستیک هاي زمستاني را فقط روي محور جلو نصب نكنيد. اين مساله شامل تمامی خودروهاي شخصي، كاميونتهاي سبك، خودروهاي ديفرانسيل جلو و خودروهاي دو ديفرانسيل مي­باشد. 

· دانلوپ: وقتي يك جفت لاستیک از همان نوع و اندازه را بر روي يك خودرو عوض مي­ كنيد، توصيه مي­كنيم كه آن را روي محور عقب قرار دهيد.

· ميشلن: جفت لاستیک جدید باید هميشه در عقب خودرو استفاده شود. 


· گودريچ: متذکر مي­ شود كه هر چهار لاستیک همزمان عوض شوند. اما اگر فقط دو لاستیک عوض مي­ شوند، لاستیک هاي جدید بايستی در عقب خودرو قرار گيرند. تايرهاي نو با آج عميق تر اصطكاك خیلی بهتري با جاده برقرار كرده و تخليه آب را در شرايط خيس بهتر انجام مي­ دهند. 

· كنتينتال: تايرهاي يخ­ شكن بايستی در هر چهار چرخ استفاده شوند. هيچوقت زمانی كه لاستیک هاي جلو از نوع راديال هستند، تايرهاي يخ­شكن غير راديال را در عقب قرار ندهيد مگر هنگامی كه خودرو داراي جفت چرخ در عقب باشد. در خودروهاي با محركه ديفرانسيل جلو، توصيه مي­شود كه تايرهاي يخ­شكن يا چهار فصل را بر روي هر چهارچرخ قرار دهيد تا در شرايط زمستاني كنترل مناسب و پايدار داشته باشيد.

مهم:قبل از عوض کردن لاستیک ها هميشه به دستورالعمل سازنده خودرو درخصوص محدوديت ها و توصيه­ هاي تعويض لاستیک مراجعه کنید.

توجه: بدون تايرهايي در محور عقب كه اصطكاكي قابل مقايسه با تايرهاي محور جلو داشته باشند، كنترل ماشین ممكن است دچار اشكالاتي شود. اين مساله مي­ تواند منجر به ازدست رفتن كنترل ماشین شده و موجب جراحات شديد يا مرگ شود.


10 / 10
از 1 کاربر

ارسال نظر

محسن :
2 2
سلام.عالی بودولی گوش نمیدم مث همیشه میندازم هرچی هم بگین وهزاربارم‌بخونن بازم روال قبلوادامه میدن چون بترکه خطرناکهو۹۹درصدبایدبگم کلابخاطرهمین جلورو بهترمیندازن..
محسن :
4 3
قشنگ ترش میکردی این بودکه آخرمیگفتی این توصیه هارو برای تجربه داشته باشین ولی توی جاده های ایران لاستیک جلو نو بندازین که بیشترعمرکنین... آدم حسابی من به حرف کسایی مث شماتوسایت هاگوش کردم بیچاره شدم ولی مث قبل انجام دادم چاله های جاده ها لاستیک عقب رو ترکوند ولی چیزی نشد... من بجای شما مینویسم... این توصیه هارو به تجربه هاتون اضافه ونین اما لاستیک جلو رو نو تر و با آج بیشتر بندازین که امنیت داشته باشین
:
4 0
لاستیک جلو کم آج باشه موقع ترمز باید تشهد بخونی . . . با رانندگی ای که بعضی از چارپا سوارن عقده ای دارند و با زد و بندی که پلیس به ظاهر بیدار با راهداری در حال خدمت داره و البته با خودروهای فوق حرفه ای که دستبوس و مرهون خودرو سازان خائن وطنی هستند داریم باید با شتر بدور از هر گونه جاده و شویه ؛فقط از تو بیابونا حرکت کرد. اگه دو روز دیگه معاینه فنی برا شترا نذارن و هزار تا گیر و گور دیگه
کامران :
0 0
سلام ممنونم ،شما درست میگید،سپاس از اطلاعات رسانی کردید!!ولی من ،چون فقط میتونم پراید داشته باشم وپراید مخصوصاً سرنشین پر باشه،یاماشین سنکین باشه؟؟ موقعی که یکی راه تو ببنده اگه کمتر از صدمتر! فاصله باشه ،با جفت پا بری رو پدال؟؟ ۲ حالت پیش میاد اگه لاستیک جلوت آج داشته باشه (نو)باشه ؟فقط بنده خدا داغون میشه ! ولی اگه ،لاستیک نو عقب باشه وجلو کهنه باشه تا پانصد متر دیگه,میخواد ادامه بده ؟؟پس قبل زدن صندلی جلو رو خالی کن ؟؟که میخواد از شیشه جلو بیاد تو داخل کابین ؟اگه خالی نکنی ؟ بی معرفت میاد توصورتت !!! وچون انحراف می گری!! بنده خدا های دیگه هم هستن ،که ....پراید سوارها میدونن!! وقتی ترمز میگری ۸۰درصد جلو میگره و۵ درصد عقب ترمیگیره ؟؟ راستی یه سوال ۱۵ درصد دیگه ترمز پراید کجاست چرا نیست او لحظه بیاد برای ترمز کمک ؟؟؟؟
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()